کدام آهنگ را می پسندید؟
(15.27%) 11
یالان دونیا - امین مختاری
(34.72%) 25
من تورکم - حسین حیدری
(31.94%) 23
گلنار - جواد حصاری
(8.333%) 6
سیندیردین بیزی - رسول محمدیان
(9.722%) 7
دونیا کمه قالدی - عبدالرضا حصاری

تعداد شرکت کنندگان : 72